Suomalaisilla vääriä mielikuvia moottoripyöräilystä – lajilla turhaan vaarallinen leima

kuva: Ducati

Moottoripyöräily on verrattain turvallinen harrastus, sillä

tieliikenteessä loukkaantuneista vain seitsemän prosenttia oli
moottoripyöräilijöitä Liikenneturvan julkaisemien Tilastokeskuksen
tilastojen mukaan.


Suurin este moottoripyöräharrastuksen aloittamiselle
on kuitenkin turvallisuuskysymykset, mikä selvisi MP-alan
Yhteistyöryhmän teettämästä tutkimuksesta.


MP-Kauppiaat ry:n Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston,
SuomenMotoristit ry:n, Suomen Moottoriliitto ry:n ja
Liikenneturvallisuuden Erityisasiantuntijat ry:n muodostama MP-alan Yhteistyöryhmä on tutkinut suomalaisten moottoripyöräilyyn liittyviä asenteita ja mielikuvia.

Tutkimuksessa havaittiin, että suomalaisten asenne moottoripyöräilyä kohtaan on vääristynyt. Moottoripyöräilyä pidetään vaarallisempana kuin se todellisuudessa on.

51 % tutkimuksen vastaajista koki turvallisuuden olevan suurin este
moottoripyöräharrastuksen aloittamiselle. Syyt juontavat todennäköisesti 70-luvulle saakka, jolloin moottoripyöräily yleistyi voimakkaasti Suomessa, mutta turvallisuusasioita ei huomioitu vielä niin monipuolisesti.

– Mielikuva harrastuksen vaarallisuudesta on jäänyt elämään ihmisten mieliin. Koko 2000-luvun ajan turvallisuus on parantunut merkittävästi, osittain harrastajien asenteiden muuttumisena sekä tekniikan kehittymisen ansiosta, SMOTOn puheenjohtaja Jari Kielinen kertoo.

Liikenneturvan julkaisemien Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja
loukkaantuneistaseitsemän prosenttia oli moottoripyöräilijöitä.


Ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 henkilövahinkoon johtaneita
onnettomuuksia oli 3 980, joissa339 oli sellaisia, että niissä oli
osallisena moottoripyörä. Kauden pituus voi vaikuttaa vuosittaisten
onnettomuuksien määriin, ja noin 20 %onnettomuuksista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena ja vastaava määrä myös ajokortittomana ajavalle. Valitettavan usein molemmat tekijätovat yhdessä syynä onnettomuuksiin.

– Tavallisesti onnettomuuksissa kuolleet eivät edusta keskivertoajajaa, sillä esimerkiksi kohtuuosa näistä on humalassa suoritettuja tapauksia,
Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo arvioi.

Tutkimuksen mukaan 47 % vastaajista koki, että moottoroiduista
kaksipyöräisistä uutisoidaan yksinomaan vain silloin, kun
onnettomuuksiatapahtuu. Tämä on omiaan luomaan vääristynyttä kuvaa
alasta, ja monestimoottoripyöräonnettomuudet päätyvät helposti
uutisotsikoihin.
Tilastot kertovat, että moottoripyöräilijöiden loukkaantumisten määräon
puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syinä ovat muun
muassaliikenneturvallisuuden paraneminen, ajoneuvojen turvatekniikan ja
ajajan turvavarusteiden kehittyminen sekä koulutuksen lisääntyminen.
Erityisesti ABS-jarrut ovat parantaneet turvallisuutta merkittävästi


– ABS-jarrut ovat Ruotsissa vähentäneet jopa 30 % uudempien
ABS-jarruilla varustettujen pyörien onnettomuuksia, Kielinen kommentoi.

Tutkimuksessa selvisi myös 58 % vastaajan kokevan, että moottoripyörät
tulisi huomioida paremmin liikenteessä. Etenkin keväisin autoilijoita
olisi hyvä muistuttaa moottoripyöräilijöiden liikkuvan jälleen
liikenteessä. Tavallisimpia onnettomuuksia autoilijoiden kanssa ovat,
että moottoripyöräilijät jäävät autoilijoilta huomaamatta esimerkiksi
kolmion takaa kääntyessä. Moottoripyöräilijöiden valistamisella ja
omalla ajoharjoittelulla on kuitenkin myös suuri merkitys
onnettomuuksien estossa.

– Ajajan on tärkeää itse tiedostaa, miten hän näkyy liikenteessä
esimerkiksi hyödyntämällä huomiovärejä sekä käyttäytymällä liikenteessä
ennalta arvattavasti ja liikennesääntöjen mukaisesti, Kielinen kiteyttää


Lisäksi ajajien olisi tärkeää pystyä harjoittelemaan tai ottamaan
autokoulusta yksittäinen tunti, mikä on erittäin suositeltavaa
aloittelevalle motoristille tai pitkän tauon jälkeen.

– Moottoripyöräily voi olla turvallinen harrastus, jos itse niin
haluaa. Tilastot kertovat vain, mitä tämä voi olla pahimmillaan,
Vuoristo pohtii.


Tutkimuksen suoritti IRO Research Oy, tutkimushaastattaluja
suoritettiin tuhat kappaletta, ja tutkimuksen otos painotettiin iän,
sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan
suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen virhemarginaali on
noin ±3,2 %.

Kolme syytä aloittaa moottoripyöräily


1. Turvallisuus: Moottoripyöräily on verrattain
turvallinen harrastus, ja ajaja voi itse vaikuttaa suuresti
turvallisuuden parantamiseen. Ajajan ajokoulutus ja -kokemus,
moottoripyörän ikä sekä kunto ja ajovarusteet luovat suurimman osan
ajamisen turvatoimista.


2.Ekologisuus: Moottoripyörien keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus ovat kolmanneksen keskimääräistä autoa pienempiä.


3.Rentouttava harrastus: Moottoripyöräily on hyvä
keino rentoutua, ja ajaessa muut asiat usein katoavat mielestä.
Moottoripyöräillessä tiet japaikat saavat monesti uuden ja erilaisen
perspektiivin.


Lähde: MP-alan Yhteistyöryhmä


Julkaistu 13 toukokuu, 2020 , kirjoittanut Petri Suuronen


Bike - Suomen johtava moottoripyörälehti!

ABS-jarrut tulevat moottoripyörille pakollisiksi

Euroopan parlamentti hyväksyi säännöt, joiden mukaan lukkiutumattomat ABS-jarrut tulevat moottoripyörille pakollisiksi vuodesta 2016 lähtien.


Parlamentin päätöksen mukaan lukkiutumattomat ABS-jarrut tulee löytyä kaikista uusista yli 125-kuutioisista moottoripyöristä vuodesta 2016 alkaen. Alle 125-kuutioisille pyörille riittää parlamentin mukaan joko ABS-jarrut tai yhdistetty jarrujärjestelmä eli CBS.

Lisäksi EU-komissio aikoo vuoden 2019 loppuun mennessä esittää arvionsa siitä, tulisiko ABS:stä tehdä pakollinen myös alle 125-kuutioisille pyörille.

ABS-jarrut eli lukkiutumattomat jarrut pyrkivät estämään ajoneuvon pyörien lukkiutumisen voimakkaassa jarrutustilanteessa, jolloin ajoneuvon ohjattavuus säilyy. ABS-jarrut tulivat moottoripyöriin saksalaisen BMW:n toimesta vuonna 1988, mutta niitä ei ole vielä läheskään kaikissa pyörissä.

Parlamentin hyväksymien sääntöjen tavoitteena on tehdä moottoripyöristä turvallisempia. Kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot ovat parlamentin mukaan osallisina 16 prosentissa Euroopan tiekuolemista, vaikka ne muodostavat vain kaksi prosenttia liikenteestä.

Turvallisuussäännöksissä ehdotetaan myös, että moottoripyöriin tulisi asentaa pyörän käynnistyessä automaattisesti syttyvät valot, jotta moottoripyörien näkyvyys liikenteessä paranisi.

Lisäksi uusissa säännöksissä puututaan moottoripyörien päästöihin. Europarlamentin mukaan pyörät saastuttavat kohtuuttoman paljon, ja niihin aletaan soveltamaan tiukempia Euro 4 -päästöstandardeja niin ikään vuodesta 2016 alkaen.

Parlamentti hyväksyi uudet säännöt lähes yksimielisesti. Niiden puolesta äänesti 643 europarlamentaarikkoa, kun vastustajia oli 16 ja tyhjiä 18.

EU:n jäsenmaiden on vielä hyväksyttävä uudet säännöt virallisesti ennen kuin ne tulevat voimaan.

lähde: Taloussanomat

ABS jarrut Ruotsissa

Ruotsalaisen kuluttajan hankkiessa uutta moottoripyörää ovat ABS-jarrut erittäin tärkeä myyntivaltti. Pyörää ilman lukkiutumattomia jarruja on hankala myydä Ruotsissa, toisin kuin Suomessa.

Pohjoismaiden MV Agustan maahantuonnista vastaava MP-Racing Oy:n Sauli Penttilä kertoo, että Ruotsissa asiakkaat haluavat että moottoripyörässä pitää olla lukkiutumattomat ABS-jarrut. Suomalaiselle kuluttajalle asialla ei ole niinkään väliä.

- Ruotsissa ABS-jarruttoman moottoripyörän myynti on hankalaa - poislukien uutuusmallit, jotka myyvät ilman ABS:ääkin. Täällä naapurimaassa autokoulut kehottavat ihmisiä ostamaan nimenomaan ABS:llä varustettuja moottoripyöriä. Vakuutusmaksuistakin saa Ruotsissa alennusta, jos pyörässä on lukkiutumattomat jarrut,

lähde: MPmaailma.fi

Motoristin Näkyvyys

Ihmissilmä eroittaa parhaiten keltavihreän värin

Video aiheesta https://www.youtube.com/watch?v=2D1M2we0K_E

UpNorth 2020 Veli-Pekan video