Kuva: Ducati

Suomalaisilla vääriä mielikuvia moottoripyöräilystä – lajilla turhaan vaarallinen leima

Moottoripyöräily on verrattain turvallinen harrastus, sillä
tieliikenteessä loukkaantuneista vain seitsemän prosenttia oli moottoripyöräilijöitä Liikenneturvan julkaisemien Tilastokeskuksen tilastojen mukaan.

Suurin este moottoripyöräharrastuksen aloittamiselle
on kuitenkin turvallisuuskysymykset, mikä selvisi MP-alan
Yhteistyöryhmän teettämästä tutkimuksesta.

MP-Kauppiaat ry:n Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston, SuomenMotoristit ry:n, Suomen Moottoriliitto ry:n ja Liikenneturvallisuuden Erityisasiantuntijat ry:n muodostama MP-alan Yhteistyöryhmä on tutkinut suomalaisten moottoripyöräilyyn liittyviä asenteita ja mielikuvia.

Tutkimuksessa havaittiin, että suomalaisten asenne moottoripyöräilyä kohtaan on vääristynyt. Moottoripyöräilyä pidetään vaarallisempana kuin se todellisuudessa on.
51 % tutkimuksen vastaajista koki turvallisuuden olevan suurin este moottoripyöräharrastuksen aloittamiselle. Syyt juontavat todennäköisesti 70-luvulle saakka, jolloin moottoripyöräily yleistyi voimakkaasti Suomessa, mutta turvallisuusasioita ei huomioitu vielä niin monipuolisesti.


– Mielikuva harrastuksen vaarallisuudesta on jäänyt elämään ihmisten mieliin. Koko 2000-luvun ajan turvallisuus on parantunut merkittävästi, osittain harrastajien asenteiden muuttumisena sekä tekniikan kehittymisen ansiosta, SMOTOn puheenjohtaja Jari Kielinen kertoo.

Liikenneturvan julkaisemien Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneistaseitsemän prosenttia oli moottoripyöräilijöitä. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 3 980, joissa339 oli sellaisia, että niissä oli osallisena moottoripyörä. Kauden pituus voi vaikuttaa vuosittaisten onnettomuuksien määriin, ja noin 20 %onnettomuuksista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena ja vastaava määrä myös ajokortittomana ajavalle. Valitettavan usein molemmat tekijätovat yhdessä syynä onnettomuuksiin.
– Tavallisesti onnettomuuksissa kuolleet eivät edusta keskivertoajajaa, sillä esimerkiksi kohtuuosa näistä on humalassa suoritettuja tapauksia, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo arvioi.
Tutkimuksen mukaan 47 % vastaajista koki, että moottoroiduista kaksipyöräisistä uutisoidaan yksinomaan vain silloin, kun onnettomuuksiatapahtuu. Tämä on omiaan luomaan vääristynyttä kuvaa alasta, ja monestimoottoripyöräonnettomuudet päätyvät helposti uutisotsikoihin.


Tilastot kertovat, että moottoripyöräilijöiden loukkaantumisten määräon puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syinä ovat muun muassaliikenneturvallisuuden paraneminen, ajoneuvojen turvatekniikan ja ajajan turvavarusteiden kehittyminen sekä koulutuksen lisääntyminen. Erityisesti ABS-jarrut ovat parantaneet turvallisuutta merkittävästi

– ABS-jarrut ovat Ruotsissa vähentäneet jopa 30 % uudempien ABS-jarruilla varustettujen pyörien onnettomuuksia, Kielinen kommentoi.
Tutkimuksessa selvisi myös 58 % vastaajan kokevan, että moottoripyörät tulisi huomioida paremmin liikenteessä. Etenkin keväisin autoilijoita olisi hyvä muistuttaa moottoripyöräilijöiden liikkuvan jälleen liikenteessä. Tavallisimpia onnettomuuksia autoilijoiden kanssa ovat, että moottoripyöräilijät jäävät autoilijoilta huomaamatta esimerkiksi kolmion takaa kääntyessä. Moottoripyöräilijöiden valistamisella ja omalla ajoharjoittelulla on kuitenkin myös suuri merkitys onnettomuuksien estossa.
– Ajajan on tärkeää itse tiedostaa, miten hän näkyy liikenteessä esimerkiksi hyödyntämällä huomiovärejä sekä käyttäytymällä liikenteessä ennalta arvattavasti ja liikennesääntöjen mukaisesti, Kielinen kiteyttää

Lisäksi ajajien olisi tärkeää pystyä harjoittelemaan tai ottamaan autokoulusta yksittäinen tunti, mikä on erittäin suositeltavaa aloittelevalle motoristille tai pitkän tauon jälkeen.
– Moottoripyöräily voi olla turvallinen harrastus, jos itse niin haluaa. Tilastot kertovat vain, mitä tämä voi olla pahimmillaan, Vuoristo pohtii.


Tutkimuksen suoritti IRO Research Oy, tutkimushaastattaluja suoritettiin tuhat kappaletta, ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3,2 %.
Kolme syytä aloittaa moottoripyöräily

1. Turvallisuus: Moottoripyöräily on verrattain turvallinen harrastus, ja ajaja voi itse vaikuttaa suuresti turvallisuuden parantamiseen. Ajajan ajokoulutus ja -kokemus, moottoripyörän ikä sekä kunto ja ajovarusteet luovat suurimman osan ajamisen turvatoimista.

2.Ekologisuus: Moottoripyörien keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus ovat kolmanneksen keskimääräistä autoa pienempiä.

3.Rentouttava harrastus: Moottoripyöräily on hyvä keino rentoutua, ja ajaessa muut asiat usein katoavat mielestä. Moottoripyöräillessä tiet japaikat saavat monesti uuden ja erilaisen perspektiivin.

Lähde: MP-alan Yhteistyöryhmä

Julkaistu 13 toukokuu, 2020 , kirjoittanut Petri Suuronen

Bike - Suomen johtava moottoripyörälehti!

Haluatko olla terveempi ja rennompi? Aja moottoripyörällä

Kuva: alessio barbanti

Jo 20 minuutin ajo vastaa kevyttä liikuntasuoritusta, nostaa sykettä ja vähentää stressiä

Moottoripyöräily tekee tutkimuksen mukaan terveydelle hyvää.
Moottoripyöräilijä elää paremman ja terveemmän elämän.

Me kaikki motoristit tiedämme tämän muutenkin, mutta nyt aiheesta on tarjolla myös tieteellistä tutkimustulosta.

Moottoripyörävalmistaja Harley-Davidsonin Kalifornian yliopiston kanssa tekemän neurobiologisen tutkimuksen mukaan moottoripyörällä ajo vaikuttaa ihmiseen usealla positiivisella tavalla.


Stressiä aiheuttavien biojälkien todettiin tutkimuksessa vähenevän moottoripyöräilijöiden keskuudessa 28 prosenttia.
20 minuutin ajo vastasi kevyttä liikuntasuoritusta, nostaen sykettä keskimäärin 11 prosenttia ja adrenaliinitasoja 27 prosenttia.


Myös huomiointikyky ja virkeys paranivat motoristeilla saman verran, kuin kahvikupillisen nauttimisen jälkeen.
Erot havaittiin verrattuna ajosuoritusta auton ja moottoripyörän välillä.

Aivotoimintaa tutkittiin asentamalla motoristien päähän langaton aivosähkökäyriä mittaava laite (EEG, electroencephalogram). Tutkimuksen suoritti Kalifornian yliopiston UCLA:n alainen Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior.

Paljon hyvää

Moottoripyöräilyyn voi helposti liittää muitakin hyvää elämää lisääviä tekijöitä.

Yleisen cooliuden ja sisäisen zenin löytymisen lisäksi työmatkat taittuvat moottoripyörällä autoa simppelimmin ja vähemmän saastuttaen. Pysäköinti on helpompaa. Kaupunkiliikenteessä neljä moottoripyörää vie saman tilan liikenteestä kuin yksi auto.

Moottoripyörän valmistus työllistää enemmän ihmisiä per kulkuneuvo kuin autoteollisuudessa. Moottoripyörällä kulkiessa tapaa mahtavia, ystävällisiä ja auttamishenkisiä ihmisiä missä maailman kolkassa tahansa.

Kirjoittaja
Niko Rouhiainen Kauppalehti

Keski-Suomen MP-näyttely
keräsi harrastajat koolleHarley-Davidson 1927

1000 cc

Linkki